Contacten

Coördinator Cor Dobbelaar
  06-48198329
   
Secretaris Lieven Verdurmen
   
   
Penningmeester Bert  D’Haese
  0114-720148
   
Rekeningnummer IBAN: NL12 RABO 0330 4094 84
  BIC: Rabo NL2U
   
Correspondentieadres Vondelstraat 23,  4561 LN Hulst
   
Website www.ambrasseriehulst.nl
E-mail adres info@ambrasseriehulst.nl

Wilt u meer informatie? Vult u dan ons contactformulier in.