Wedstrijdreglement Bieren

Reglement Bierwedstrijden Ambrasserie
1.Aan de wedstrijd mag alleen worden deelgenomen door amateurbierbrouwers.
2.Een amateurbierbrouwer is een natuurlijk persoon die amateurbier brouwt zonder daarbij commerciële doelen na te streven.
3.Een amateurbier is een bier dat gebrouwen is door een of meerdere amateurbierbrouwers zonder dat daar accijns is over betaald.
4.Bieren kunnen worden ingezonden in de volgende klassen:
A. Licht smalbier: Bieren met een lichte kleur, nl. tot 30 EBC (Koninck of Palm) en een begin s.g tot en met 1059
B. Donker smalbier: Bieren met een donkere kleur (boven 30 EBC) en een begin s.g. tot en met 1059
C. Licht dikbier: Bieren met een lichte kleur (tot 30 EBC) en een begin s.g. 1060 of hoger.
D. Donker dikbier: Bieren met een donkere kleur (boven 30 EBC) en een begin s.g. 1060 of hoger.
De E en de V klasse worden in deze bierwedstrijd niet gekeurd.
Klik hier voor meer info over bierklassenKlik hier voor
meer info
over bierkleuren
5.Opgave voor de wedstrijd kan per mail geschieden op het gecommuniceerde mailadres
6.Na ontvangst van de inschrijving zendt de wedstrijdorganisatie de deelnemer zijn flesetiketten via email.
7.De flesetiketten worden door de wedstrijdorganisatie volledig ingevuld: flesnummer, klasse en type.
8.De deelnemer plakt de etiketten op de flesjes, ongeveer 1,5 cm boven de bodem.
9.Elke deelnemer kan per brouwsel één inzending doen (dus meer inzendingen per type en per klasse kan wel).
10.Het maximale aantal inzendingen per deelnemer is 4. De inzendingen zijn op chronologische volgorde. wie het eerst komt het eerst maalt. Max 100 bierinzendingen.
Het inschrijfgeld is € 1,- per inzending
11.Het aantal flessen per brouwsel (wat ingeleverd dient te worden) is gesteld op 2 flesjes.
12.Als een bier door meerdere mensen is gebrouwen, dient men de namen van de brouwers te vermelden met een maximum van 3.
13.Alle ter keuring ingezonden bieren dienen door de inzender(s) zelf te zijn vervaardigd (zie ook punt 2 & 3.)
14.Om herkenbaarheid te voorkomen, dient het bier te worden ingezonden in de standaard "eurofles", afgesloten met een zilver of goudkleurige kroonkurk. (Dit geldt niet voor niet-Nederlandse inzendingen)
15.Alle flessen dienen vrij te zijn van persoonlijke kenmerken.
16.De fles en sluiting dienen onbeschadigd te zijn Slijtagekenmerken op het glas gelden niet als beschadigingen.
17.De afstand tussen bovenkant dop en het bieroppervlak moet zijn tussen 1 en 4 cm.
18.Het gebruik van schuimkraagbevorderende middelen, body verhogende middelen, houdbaarheids-middelen, bierpreventieven en enzymen, anders dan welke van nature aanwezig zijnin het graan, is verboden
19.Een amateur bierbrouwer welke meedoet aan een open wedstrijd, georganiseerd door leden van het LABO, conformeert zich aan de regels die de wedstrijdorganisatie heeft opgesteld